ELEKTROTIM SA (3/2023) Informacja o zawarciu dwóch umów z PKP Energetyka S.A. – budowa podstacji trakcyjnej Lublinek i Zduńska Wola Karsznice

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 31.01.2023 r. zawarła dwie umowy z PKP Energetyka S.A. z/s w Warszawie (dalej: Zamawiający) (data każdej umowy: 31.01.2023 r.). Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie na…

View More ELEKTROTIM SA (3/2023) Informacja o zawarciu dwóch umów z PKP Energetyka S.A. – budowa podstacji trakcyjnej Lublinek i Zduńska Wola Karsznice

MI: Ruszają przetargi na kolejne odcinki dróg (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury informuje: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na kluczowe odcinki dróg zaplanowanych do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Postępowania obejmą wybór wykonawców dróg ekspresowych…

View More MI: Ruszają przetargi na kolejne odcinki dróg (komunikat)

TRAKCJA SA (3/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę, której stronami są Spółka jako wykonawca i Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich jako zamawiający na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa/Przebudowa…

View More TRAKCJA SA (3/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Ta firma od siedmiu lat staje na podium najlepszych pracodawców w Polsce

W badaniu ocenia się 20 kategorii, takich jak strategia biznesowa, strategia zarządzania ludźmi, szkolenia i rozwój, well-being, pozyskiwanie talentów czy proces wdrażania nowych pracowników. JTI Polska osiągnęła średni wynik we wszystkich kategoriach na poziomie 98,06…

View More Ta firma od siedmiu lat staje na podium najlepszych pracodawców w Polsce

Centrum Informatyczne Rossmanna stawia na innowacje w sektorze IT

Rossmann stawia na cyfryzację. W łódzkim Centrum Informatycznym, które na co dzień wykonuje szereg zadań dla firmy (z dziedziny IT, e-commerce i innych szeroko rozumianych sektorów nowoczesnych technologii) pracuje 327 osób, głównie inżynierów i specjalistów…

View More Centrum Informatyczne Rossmanna stawia na innowacje w sektorze IT

RAINBOW TOURS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego…

View More RAINBOW TOURS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki

PKN ORLEN SA (2/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2023 z 11 stycznia 2023 roku, przekazuje informacje dotyczące Pani Janiny Goss, powołanej do składu Rady Nadzorczej Spółki. Pani Janina Goss Pani Janina Goss jest absolwentką…

View More PKN ORLEN SA (2/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

REDAN SA (1/2023) Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację dotyczącą sprzedaży wszystkich niewykupionych obligacji serii F wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. („Obligacje”). W dniu 10…

View More REDAN SA (1/2023) Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan