Wsparcie zdrowia i aktywności zawodowej starzejących się pracowników w Polsce w systemie opieki profilaktycznej

Wiadomo również, że aktywność zawodowa jest bardzo korzystna dla pracownika nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim w celu utrzymania dobrego zdrowia. Długotrwała absencja chorobowa prowadzi do utraty pracy, wiary w siebie, obniżenia samooceny.…

View More Wsparcie zdrowia i aktywności zawodowej starzejących się pracowników w Polsce w systemie opieki profilaktycznej

ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od osoby fizycznej („Sprzedający”)…

View More ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

Rokitnik ma dziesięciokrotnie więcej witaminy C niż cytryna i zachowuje ją w przetworach

„Rokitnik zwyczajny znany jest z ogromnej zawartości witaminy C. Jest naturalną apteką, zawiera 190 substancji bioaktywnych, witamin, minerałów, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Witamina C, choć samo słowo >>witamina<< wydaje się lekkie, jest jednym z najsilniejszych…

View More Rokitnik ma dziesięciokrotnie więcej witaminy C niż cytryna i zachowuje ją w przetworach

EFEKT SA (26/2022) Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej przez Emitenta

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (zwaną dalej również: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 dotyczącego zawarcia przez Emitenta w dniu 13 stycznia 2022 roku „Przedwstępnej warunkowej umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu”, zobowiązującej…

View More EFEKT SA (26/2022) Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej przez Emitenta

Młodzi inżynierowie na rynku pracy. To oni zbudują naszą przyszłość

Kadra inżynierska to grupa zawodowa, która na polskim rynku pracy czuje się bezpiecznie. Młodzi inżynierowie i inżynierki mają świadomość, że to po stronie pracodawców jest zabieganie o ich zatrudnienie, zaś oczekiwania finansowe zbliżają się coraz…

View More Młodzi inżynierowie na rynku pracy. To oni zbudują naszą przyszłość

RAINBOW TOURS SA (38/2022) Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta

Działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu…

View More RAINBOW TOURS SA (38/2022) Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta

CIS: 80. rocznica uruchomienia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi – upamiętnienie w Sejmie (komunikat)

Centrum Informacyjne Sejmu informuje: 80. rocznica uruchomienia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi – upamiętnienie w Sejmie (zapowiedź) W związku z 80. rocznicą uruchomienia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej…

View More CIS: 80. rocznica uruchomienia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi – upamiętnienie w Sejmie (komunikat)

ELEKTROTIM SA (30/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska…

View More ELEKTROTIM SA (30/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz

PKN ORLEN SA (82/2022) Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy doręczył Spółce pozew złożony przez akcjonariusza byłego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w…

View More PKN ORLEN SA (82/2022) Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.