BOŚ SA (11/2022) Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. powołało Radę Nadzorczą Banku XII kadencji…

View More BOŚ SA (11/2022) Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji