Nowe inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Droga wojewódzka 527 jest strategiczną trasą w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi z Olsztyna przez Łuktę, Morąg, Pasłęk, Kwietniewo do granicy z województwem pomorskim, a dalej do Dzierzgonia. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej,…

View More Nowe inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Życie po węglu – ambitny program transformacji dla Wielkopolski Wschodniej

Chodzi w szczególności o projekt Life After Coal – Wdrażanie Strategii neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Jego realizacja rozpocznie się wraz nowym rokiem, obliczona jest na 9 lat. Województwo wielkopolskie z powodzeniem ubiegało się o…

View More Życie po węglu – ambitny program transformacji dla Wielkopolski Wschodniej

Warmińsko-Mazurskie stawia na mobilność miejską i zrównoważony transport

Władze regionu kierują te środki w szczególności na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację. 385,2 mln euro zostanie przeznaczone na Mobilność miejską i Mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na…

View More Warmińsko-Mazurskie stawia na mobilność miejską i zrównoważony transport