GOBARTO SA (15/2022) GOBARTO S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania Na podstawie art. 80 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z…

View More GOBARTO SA (15/2022) GOBARTO S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki