IMPERIO ASI SA (23/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu…

View More IMPERIO ASI SA (23/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza