JHM DEVELOPMENT SA (1/2022) Informacja o postawieniu w stan likwidacji spółki zależnej JHM 2 Sp. z o.o.

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie o podjęciu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej JHM 2 Sp. z o.o. (dalej: Spółka) o rozwiązaniu i postawieniu przedmiotowej…

View More JHM DEVELOPMENT SA (1/2022) Informacja o postawieniu w stan likwidacji spółki zależnej JHM 2 Sp. z o.o.