NEWAG SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01.06.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej kadencji liczonej w pełnych latach obrotowych, tj. mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z…

View More NEWAG SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji