POLIMEX MOSTOSTAL SA (22/2022) Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą:…

View More POLIMEX MOSTOSTAL SA (22/2022) Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.