SYNEKTIK SA (24/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci pomiędzy BFF MEDFinance SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź, a Centrum Onkologii…

View More SYNEKTIK SA (24/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych