ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od osoby fizycznej („Sprzedający”)…

View More ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego