ZUE SA (22/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 23 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych w…

View More ZUE SA (22/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

ZUE SA (15/2022) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2022 r. powziął informację o unieważnieniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o. (Zamawiający) postępowania przetargowego na zadanie pn.…

View More ZUE SA (15/2022) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.