REDAN SA (12/2022) Informacja o zrzeczeniu prawa pierwszeństwa zakupu udziałów w Top Secret Sp. z o.o.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż złożył Panu Radosławowi Wiśniewskiemu oświadczenie o braku zamiaru wykonania i o bezwarunkowym zrzeczeniu się przysługującego Redan prawa do złożenia warunkowej oferty nabycia udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475) (dalej „TS”).

Wskazane powyżej prawo pierwszeństwa zakupu udziałów w spółce TS wynika z umowy sprzedaży udziałów z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawartej pomiędzy Radosławem Wiśniewskim a Redan (dalej „Umowa Sprzedaży Udziałów”), o której Redan informował raportem bieżącym nr 32/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Zgodnie z procedurą opisaną w Umowie Sprzedaży Udziałów Pan Radosław Wiśniewski poinformował Redan o zamiarze zbycia 100% udziałów w spółce TS za łączną kwotę 1 PLN. Zgodnie z informacją na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych spółka TS złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *