REDAN SA (1/2023) Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację dotyczącą sprzedaży wszystkich niewykupionych obligacji serii F wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. („Obligacje”). W dniu 10…

View More REDAN SA (1/2023) Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan

REDAN SA (18/2022) Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał oświadczenie Banku HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”) zawierające zgodę na przejęcie przez Redan długu spółki Top…

View More REDAN SA (18/2022) Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł

REDAN SA (16/2022) Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2022 r. zawarł ze spółką Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) umowę przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) wynikającego…

View More REDAN SA (16/2022) Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

REDAN SA (17/2022) Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi (dalej „Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2023 r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony umowę zmieniającą do umów zastawu rejestrowego i cywilnego na prawach ochronnych…

View More REDAN SA (17/2022) Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC

REDAN SA (12/2022) Informacja o zrzeczeniu prawa pierwszeństwa zakupu udziałów w Top Secret Sp. z o.o.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż złożył Panu Radosławowi Wiśniewskiemu oświadczenie o braku zamiaru wykonania i o bezwarunkowym zrzeczeniu się przysługującego Redan prawa do złożenia warunkowej oferty nabycia udziałów w…

View More REDAN SA (12/2022) Informacja o zrzeczeniu prawa pierwszeństwa zakupu udziałów w Top Secret Sp. z o.o.

REDAN SA (13/2022) Informacja o zmianach odpisów aktualizujących należności i rezerw oraz zawarciu warunkowej umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 postanowił: 1) utworzyć dodatkowy odpis aktualizujący wartość należności od Top Secret Sp. z o.o. („TS”) z…

View More REDAN SA (13/2022) Informacja o zmianach odpisów aktualizujących należności i rezerw oraz zawarciu warunkowej umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw

REDAN SA (10/2022) Informacja o złożeniu przez istotnego dłużnika Spółki wniosku o upadłość

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż na podstawie analizy obwieszczeń dokonywanych w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych powziął informację dotyczącą złożenia przez Top Secret Sp. z o.o. („TS”) z…

View More REDAN SA (10/2022) Informacja o złożeniu przez istotnego dłużnika Spółki wniosku o upadłość

REDAN SA (9/2022) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z 21 Concordia 1 s.a.r.l.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż otrzymał od Concordia 1 s.a.r.l., spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, podpisane porozumienie, w treści którego Concordia 1…

View More REDAN SA (9/2022) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z 21 Concordia 1 s.a.r.l.

REDAN SA (7/2022) Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji TXM przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. złożył 21 Concorida 1 s.a.r.l., spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, oświadczenie…

View More REDAN SA (7/2022) Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji TXM przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.

REDAN SA (6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca…

View More REDAN SA (6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r.