ED INVEST SA (24/2022) Umowa nabycia nieruchomości w Piasecznie przy ul. Orężnej

Zarząd ED invest Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 27 grudnia 2022 roku pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą Rock Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („Sprzedający”) Umowy Sprzedaży („Umowa”) dotyczącej nabycia przez Spółkę nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Orężnej, o powierzchni 1,5521 ha („Nieruchomość”).

Podpisanie umowy poprzedziło rozwiązanie umowy przedwstępnej, która dotyczyła nabycia przez emitenta udziału we wspomnianej Nieruchomości , o czym emitent informował raportami bieżącymi nr 11/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. i nr 12/2022 z dnia 2 września 2022r.

Obie strony postanowiły, że kwota 3.628.500,00 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) wpłacona Sprzedającemu przez Emitenta na podstawie Umowy Przedwstępnej, nie będzie podlegała zwrotowi , ale zostanie przez Sprzedającego zarachowana na poczet ceny wynikającej z umowy sprzedaży , wynoszącej 7.756.800,00 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) brutto, tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka zamierza przeznaczyć Nieruchomość na realizację inwestycji deweloperskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *