ECHO INVESTMENT SA (41/2022) Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Projekt Echo – 130 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający) oraz spółka…

View More ECHO INVESTMENT SA (41/2022) Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta