CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 26–30 września 2022 r. (komunikat)

Centrum informacyjne Senatu informuje: Plan posiedzeń komisji senackich Poniedziałek 26 września Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności godz. 18.00, sala obrad plenarnych Senatu · Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o…

View More CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 26–30 września 2022 r. (komunikat)