CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 26–30 września 2022 r. (komunikat)

Centrum informacyjne Senatu informuje:

Plan posiedzeń komisji senackich

Poniedziałek 26 września

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej

i Innowacyjności

godz. 18.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 805, druki sejmowe nr 2452, 2579 i 2579-A).

Wtorek 27 września

Komisja Infrastruktury

godz. 8.30, sala 176

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk senacki nr 806, druki sejmowe nr 2561 i 2566).

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (druk senacki nr 807, druki sejmowe nr 2539, 2560 i 2560-A).

Czwartek 29 września

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – posiedzenie wyjazdowe

godz. 11.00, Kalisz, Akademia Kaliska

· Problemy i wyzwania branży gospodarki odpadami komunalnymi.

· Funkcjonowanie budownictwa komunalnego, społecznego i socjalnego – szanse i zagrożenia.

UWAGA: komunikaty są publikowane w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/ itm/


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *