STARHEDGE SA (12/2022) Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółki zależne od Emitenta

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: „Emitent”, „Starhedge lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku, spółki w 100% zależne od Emitenta tj.: Cedry Park Sp.…

View More STARHEDGE SA (12/2022) Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółki zależne od Emitenta

STARHEDGE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że Emitent w związku z podniesieniem na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2022 roku, kapitału zakładowego w spółce…

View More STARHEDGE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta