LSI SOFTWARE SA (3/2022) Zmiana warunków istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisany Aneks do umowy zawartej w dniu 19 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zawarty Aneks zwiększa pierwotną ilość dostarczonych urządzeń oraz łączną wartość przedmiotu umowy z kwoty 1.073 tys. USD do kwoty 1.648 tys. USD netto tj. z kwoty 4.446 tys. PLN do kwoty 6.831 tys. PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 19 listopada 2021 r.

Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który nadal przewiduje jej zakończenie do 31 grudnia 2022 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *