LSI SOFTWARE SA (14/2022) Przekazanie pisma audytora z wyjaśnieniem przyczyn rozwiązania umowy na badanie sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 1 sierpnia…

View More LSI SOFTWARE SA (14/2022) Przekazanie pisma audytora z wyjaśnieniem przyczyn rozwiązania umowy na badanie sprawozdań finansowych

LSI SOFTWARE SA (8/2022) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 04/RN/2022 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału zysku za 2021…

View More LSI SOFTWARE SA (8/2022) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2021

LSI SOFTWARE SA (6/2022) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału…

View More LSI SOFTWARE SA (6/2022) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021