REDAN SA (7/2022) Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji TXM przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. złożył 21 Concorida 1 s.a.r.l., spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, oświadczenie o braku zamiaru wykonania i o bezwarunkowym zrzeczeniu się przysługującego Redan prawa przyłączenia (tag-along) do sprzedaży akcji TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000469423) przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.

Wskazane powyżej prawo przyłączenia wynikało z umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Redan a 21 Concordia 1 s.a.r.l. w dniu 10 sierpnia 2018 r. (dalej „Umowa Inwestycyjna”), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 28/2018.

Zgodnie z procedurą opisaną w Umowie Inwestycyjnej 21 Concordia 1 s.a.r.l. poinformowała Redan, że zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje TXM SA za cenę w łącznej wysokości 1 (jeden) złoty. Zgodnie z opublikowanym w dniu 2 maja 2022 r. przez TXM SA raportem bieżącym nr 10/2022 TXM SA złożył wniosek o upadłość.

W przypadku, gdy transakcja sprzedaży akcji TXM SA przez 21 Concordia 1 s.a.r.l dojdzie do skutku Umowa Inwestycyjna ulegnie rozwiązaniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *