ELEKTROTIM SA (23/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Łódź – modernizacja rozdzielni 110kV GPZ Boryszew

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.07.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału Łódź RE Łowicz „Modernizacja rozdzielni 110kV oraz dobudowa pola liniowego na stacji energetycznej 110/15kV GZP Boryszew” (umowa).

Umowa zostanie zrealizowana w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 8.673.000,00 PLN netto (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Spółka udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 07.07.2022 r. raportem nr 19/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *