ELEKTROTIM SA (23/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Łódź – modernizacja rozdzielni 110kV GPZ Boryszew

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.07.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału…

View More ELEKTROTIM SA (23/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Łódź – modernizacja rozdzielni 110kV GPZ Boryszew

ELEKTROTIM SA (19/2022) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.07.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej. Przetarg…

View More ELEKTROTIM SA (19/2022) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź