REDAN SA (9/2022) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z 21 Concordia 1 s.a.r.l.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”) niniejszym informuje, iż otrzymał od Concordia 1 s.a.r.l., spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, podpisane porozumienie, w treści którego Concordia 1 s.a.r.l. oświadcza, że sprzedała wszystkie posiadane przez nią akcje TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000469423). W konsekwencji oznacza to, że umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Redan a 21 Concordia 1 s.a.r.l. w dniu 10 sierpnia 2018 r., o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 28/2018, uległa rozwiązaniu. Ponadto w treści porozumienia Redan i Concordia 1 s.a.r.l. wzajemnie zrzekły się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową inwestycyjną.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *