RAINBOW TOURS SA (32/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2022 roku:

(1) Flyoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.435.000, co stanowiło około 24,25% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.10.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na NWZ) i stanowi około 13,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(2) Elephant Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.345.000, co stanowiło około 23,36% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.10.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na NWZ) i stanowi około 12,76% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(3) TCZ Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.035.000, co stanowiło około 20,27% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.10.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na NWZ) i stanowi około 11,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.671.000, co stanowiło około 16,64% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.10.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na NWZ) i stanowi około 9,09% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów);

(5) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie – łączna liczba głosów przysługujących z akcji zarejestrowanych na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 1.270.000, co stanowiło około 12,65% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.10.2022 r. (w odniesieniu do liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym na NWZ) i stanowi około 6,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18.377.000 głosów).

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 października 2022 roku zarejestrowani akcjonariusze uprawnieni byli do wykonywania prawa głosu łącznie z 7.785.602 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 10.040.602 głosy na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.377.000.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 października 2022 roku wykonywano prawo głosu łącznie z 7.785.602 akcji z ogólnej ich liczby 14.552.000 sztuk, z których przysługiwało łącznie 10.040.602 głosy na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.377.000.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *