Zielone miasto z widokami na dobrą pracę. Wałbrzych rusza z kampanią i prezentuje raport dotyczący jakości życia

Metodologia badania

Raport został przygotowany w oparciu o kluczowe zagadnienia badawcze typu best place to live – miejsca, w którym dobrze się żyje. Dane do części ilościowej były agregowane na przełomie stycznia i lutego 2022 roku, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wykorzystano powszechnie dostępne źródła, takie jak dane GUS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów czy ISGlobal. Tłem porównawczym dla oceny Wałbrzycha były dla autorów raportu trzy najbliższe ośrodki o charakterze regionalnym i subregionalnym – Wrocław, Legnica oraz Jelenia Góra.

Wałbrzych opisano przez pryzmat 7 kategorii: pracy, kosztów życia, zieleni, ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa, życia rodzinnego i kulturalnego oraz rozwoju. Analiza ilościowa została uzupełniona o 12 pogłębionych wywiadów indywidualnych z osobami, które w ostatnich latach zdecydowały się przeprowadzić do Wałbrzycha.

Wałbrzych kusi rynkiem pracy

Wałbrzych to dzisiaj jedno z niewielu miast Dolnego Śląska – obok Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w Zagłębiu Miedziowym – w którym przeciętne wynagrodzenie przekracza średnią krajową. Charakteryzuje się stabilnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy. W jego zrównoważeniu pomaga fakt, że żadna firma nie ma w nim więcej niż 10% udziałów. Jednocześnie funkcjonuje na nim duża liczba średnich firm zatrudniających ponad 100 pracowników. W sumie jest ich tu ponad 40, z czego większość – poza kilkoma dużymi, nowoczesnymi firmami międzynarodowymi – to przedsiębiorstwa lokalne, prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców.

„W ostatnich latach rynek pracy w Wałbrzychu bardzo się zmienił. Dziś może zaoferować potencjalnym pracownikom bardzo dużo. W Faurecii od 2020 roku uruchomiliśmy dwa duże projekty foteli samochodowych dla klientów premium – Mercedesa oraz BMW. Dzięki bardzo dobrze rozwijającej się współpracy przedsiębiorców funkcjonujących w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, całemu otoczeniu Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz podległych mu instytucji kolejne lata zapowiadają jeszcze dalej idącą poprawę rynku pracy. Jestem przekonany, że mimo bardzo nieprzewidywalnej sytuacji makroekonomicznej związanej z wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami, bezrobocie w powiecie wałbrzyskim będzie dalej systematycznie spadać” – mówi Marcin Wójcik, Plant Manager w firmie Faurecia.

Dywersyfikacja miejsc zatrudnienia sprawia, że rynek pracy w Wałbrzychu jest silny i stabilny. Najlepiej widać to było w czasie dwóch lat kryzysu spowodowanego pandemią. Po przejściowym spadku poziom zatrudnienia odbudował się wyjątkowo szybko, sprawniej aniżeli działo się to w skali ogólnopolskiej, a także na Dolnym Śląsku.

„Pandemia i wojna w Ukrainie zachwiały światową gospodarką, zerwały łańcuchy dostaw i spowodowały drastyczny wzrost energii, co miało swój niekorzystny wpływ na funkcjonowanie także naszego zakładu. Mimo to, dzięki systematycznym inwestycjom w rozwój i innowacje, na przełomie marca i kwietnia 2023 r. planujemy otwarcie nowego zakładu, gdzie zostaną zamontowane nowoczesne linie produkcyjne. Inwestycja, którą nazywamy Factory of the Future, w swoim założeniu jest nastawiona na wdrażanie nowoczesnych technologii, które pozwolą nam pozyskiwać wysokiej klasy specjalistów” – mówi Jacek Kucharski, prezes Joysonquin Automotive Systems.

Dynamikę tutejszego rynku pracy w szczególny sposób obrazuje także struktura czasowa okresu, w jakim osoby bezrobotne pozostają bez zatrudnienia. W przeciwieństwie do innych kluczowych miast Dolnego Śląska, w Wałbrzychu dominują osoby, które relatywnie szybko znajdują pracę. Niemal 38% osób dostaje ją w przeciągu trzech miesięcy.

„Ostatnie miesiące były pełne wyzwań związanych ze spadkiem zamówień produkcyjnych, wynikających z sytuacji na rynku światowym. Początek roku zapowiadał się optymistycznie, jednak życie to zweryfikowało. Dzięki temu, że każdy z nas tworzy silny zespół, mogliśmy elastycznie zareagować i dostosować się do zaistniałej sytuacji. W ostatnim kwartale wzrost zamówień w sektorze motoryzacyjnym znacznie przyspieszył, co przełożyło się na zatrudnienie w naszej firmie. Zatrudniliśmy 100 nowych pracowników oraz przewidujemy dalsze zatrudnienia, z czego bardzo się cieszymy, mając nadzieję, że trend ten utrzyma się na stałe” – wskazuje Robert Proce, dyrektor zarządzający Tristone.

Jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce

Przy atrakcyjnych zarobkach życie w Wałbrzychu jest relatywnie tanie. Raport wskazuje jednoznacznie, że boom na rynku nieruchomości nie wywindował tu cen mieszkań tak mocno jak w innych kluczowych ośrodkach regionu. Cena zakupu jednego metra kwadratowego jest tu znacząco niższa od pozostałych miast o znaczeniu regionalnym.

Jednocześnie mimo swojego górniczego dziedzictwa Wałbrzych to jedno z najbardziej zielonych miejsc w Polsce. Plasuje się na 8. miejscu w zestawieniu ośrodków z największym udziałem zieleni wysokiej jakości w powierzchni miast. Z drugiej strony udział mieszkańców, którzy w zasięgu spaceru trwającego nie dłużej niż 5 minut mają tu dostęp do zieleni, to aż 65,3%, co daje Wałbrzychowi 6. miejsce w całym kraju.

Zwrot w kierunku ekologii widać także, gdy spojrzy się na tempo nasadzeń. Żadne z porównywanych miast nie robi tego tak szybko, jak właśnie Wałbrzych. W ostatnich latach Urząd Miejski podjął także spory wysiłek w fundamentalnym dla ochrony przyrody obszarze gospodarki odpadowej. Przede wszystkim znacząco podwyższył poziom selektywnej zbiórki śmieci, który przez długi czas mocno odstawał od innych ośrodków – w latach 2018-2020 udział odpadów zebranych selektywnie wzrósł ośmiokrotnie. Na tle innych dolnośląskich miejscowości Wałbrzych wyróżnia się także dobrą jakością powietrza – ze wskaźnikiem AQI na poziomie 30 zdecydowanie dystansuje inne największe miasta regionu.

Krajowy lider pozyskiwania środków europejskich

Wywiady z nowymi mieszkańcami Wałbrzycha jednoznacznie wskazały, że źródłem optymizmu jest dla nich dynamiczny rozwój miasta: inwestycje, renowacje, nowe obiekty kulturalne i sportowe oraz drogi. Do 2026 roku do Wałbrzycha ze środków krajowych i europejskich ma wpłynąć ponad 2,5 mld zł. Pod względem umiejętności korzystania ze środków europejskich czy krajowych miasto jest absolutnym liderem nie tylko w regionie, ale też w skali całego kraju. Wałbrzych w ciągu roku pozyskuje z funduszy europejskich tyle pieniędzy w przeliczeniu na mieszkańca, ile przeciętne miasto Polski czy Dolnego Śląska w ciągu trzech lat. Wałbrzych jest jednocześnie drugim ośrodkiem w Polsce, który w ubiegłym roku dołączył do Green Cities EBOiR – flagowego programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Miasto wiedzie prym także w gospodarce mieszkaniowej. W przeliczeniu na mieszkańca jego budżet na ten obszar jest trzecim najwyższym w Polsce. Dystansuje takie metropolie jak Warszawa, Łódź czy Wrocław.

Raport można pobrać na stronie: miastozwidokami.pl.

Źródło informacji: Miasto Wałbrzych

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *