RAINBOW TOURS SA (37/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc październik 2022 roku wyniosły 106,8 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w dotychczas historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 69,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 53,9%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 72,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 46,5%.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2022 roku wyniosły 2.001,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.537,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 30,1%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.067,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 87,5%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc październik 2022 roku wyniosły 118,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 71,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 65,3%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 77,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 52,9%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2022 roku wyniosły 2.123,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.563,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 35,8%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 31 października 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.138,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 86,5%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *