RAINBOW TOURS SA (40/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc listopad 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-listopad 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, niniejszym informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc listopad 2022 roku wyniosły 155,8 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w dotychczas historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 93,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 66,3%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 88,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 76,8 %.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku wyniosły 2.156,9 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.631,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,2%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.155,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 86,6%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc listopad 2022 roku wyniosły 158,4 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 93,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 69,1%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 88,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 79,8%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku wyniosły 2.281,7 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.657,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 37,7 %,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1.226,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 86,0%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *