LSI SOFTWARE SA (2/2023) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 marca 2023 roku, o godzinie 9:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *