MONNARI TRADE SA (26/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 października 2022 r. Spółka otrzymała od…

View More MONNARI TRADE SA (26/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

MONNARI TRADE SA (16/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 10 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd MONNARI TRADE Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1 i…

View More MONNARI TRADE SA (16/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 10 listopada 2022 r.

MONNARI TRADE SA (11/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała od…

View More MONNARI TRADE SA (11/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

MONNARI TRADE SA (10/2022) Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2021, 5/2022 oraz 8/2022, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku spółka zależna – Modern Profit S.A. (dalej Spółka) zawarła umowę sprzedaży 70 %…

View More MONNARI TRADE SA (10/2022) Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.

MONNARI TRADE SA (9/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spóka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od…

View More MONNARI TRADE SA (9/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

MONNARI TRADE SA (5/2022) Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku spółka zależna – Modern Profit S.A. (dalej Spółka) zawarła warunkową umowę sprzedaży 70 % udziału w użytkowaniu wieczystym części nieruchomości położonej…

View More MONNARI TRADE SA (5/2022) Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.