PKN ORLEN SA (2/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2023 z 11 stycznia 2023 roku, przekazuje informacje dotyczące Pani Janiny Goss, powołanej do składu Rady Nadzorczej Spółki. Pani Janina Goss Pani Janina Goss jest absolwentką…

View More PKN ORLEN SA (2/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN SA (82/2022) Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy doręczył Spółce pozew złożony przez akcjonariusza byłego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w…

View More PKN ORLEN SA (82/2022) Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

PKN ORLEN SA (54/2022) Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy Lotos S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że pozyskał dzisiaj z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi informację o złożeniu przez akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3…

View More PKN ORLEN SA (54/2022) Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy Lotos S.A.

PKN ORLEN SA (51/2022) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego…

View More PKN ORLEN SA (51/2022) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

PKN ORLEN SA (47/2022) Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych o zwiększeniu stanu posiadania akcji PKN ORLEN, na skutek dokonania w dniu 1…

View More PKN ORLEN SA (47/2022) Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN SA (27/2022) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego…

View More PKN ORLEN SA (27/2022) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku