PKN ORLEN SA (82/2022) Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy doręczył Spółce pozew złożony przez akcjonariusza byłego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PGNiG S.A.”) o uchylenie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z 10 października 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z PGNiG S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z żądaniem ewentualnym o stwierdzenie nieważności tejże uchwały.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *