PKN ORLEN SA (54/2022) Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy Lotos S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że pozyskał dzisiaj z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi informację o złożeniu przez akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tejże uchwały.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *